ufabet

w88

ตัวอย่างหนัง

เรื่องย่อ

หนังเรื่องนี้เป็นหนังแนวอาชญากรรมไล่ล่า ของเหล่าผู้เชี่ยวชาญในการเฝ้าระวัง ที่คอยไล่ล่าองค์กรที่กระทำความผิด โดยที่พวกเขาไม่ทิ้งหลักฐานเอาไว้ และปกปิดตัวตนที่แท้จริงของตัวเองไว้ โดยมีคำพูดไว้ว่า “ภารกิจของเราคือการไล่ล่าผู้กระทำความผิดด้วยสองตา”

เรียบเรียงข้อมูลโดย: m24movie